logga övergripande

Bokningsvillkor


Som uthyrare är vi skyldiga att säkerställa att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• Du får handlingar och information om var nyckeln kan hämtas, dock inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalat ankomstdatum.
• Stugan/lägenheten överensstämmer med beskrivningen och det som står gäller om inte annat avtalats. Vid tilläggsavtal utöver vad som är bokat ska det skrivas på papper från uthyraren.
• Du informeras om alla väsentliga ändringar som rör din bokning.
• Du får disponera stugan/lägenheten från 16 avtalat ankomstdatum till 11 på avresedagen, om inget annat bekräftas.
• Vi reserverar oss för eventuella typografiska fel på webbsidorna.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi har bekräftat bokningen. Vi förbehåller oss rätten att avboka din vistelse i händelse av oförutsedda händelser utanför vår kontroll. Till exempel krig, eld, sjukdomar etc.

När ska jag betala?

Vid ankomst eller före ankomst. Förskottsbetalning går också bra. Be i så fall om en faktura som du betalar innan ankomst.
Har du bokat en längre vistelse (över 30 dagar) betalas hyran i förskott.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar beloppet i tid har vi rätt att avboka din bokning. Missar du betalningen av hyran räknas det som en hävning från din sida och då gäller reglerna för hävning.

Vad händer om jag vill avbryta?

Notera! Om du har bokat din vistelse via en bokningssida t.ex. bokning, expedia etc, så är det deras regler som gäller vid eventuell avbokning.
Avbokningen ska göras skriftligen till oss eller till den plats som tagit emot din bokning. Avbeställningen räknas inte om den görs till annan än uthyraren, om inte annat avtalats tidigare. Vi är skyldiga att skriftligen bekräfta din avbokning.

Om du avbokar din vistelse senare än 10 dagar före ankomstdatum återbetalas inte hyran.
Vilka rättigheter har jag?
Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller i rätt tid och inte kan erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader från den du bokade är så små att de inte har någon betydelse för dig, har du rätt att säga upp din lägenhet. bokning. Vi ska då betala tillbaka allt du har betalat oss, med avdrag för den användning du eventuellt haft av lägenheten. Istället för att avboka bokningen kan du begära att hyran sänks.
Om du har klagomål ska du framföra dem till värden eller till ansvarig arrangör så snart som möjligt, dock inom 2 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under din vistelse ska rapporteras till värden omedelbart så att de har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste acceptera den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. I så fall måste du meddela oss innan tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska ta väl hand om lägenheten och följa de regler, anvisningar och föreskrifter som gäller. Du är själv ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, till följd av att du eller någon i ditt sällskap är vårdslös.

Du får inte använda lägenheten till annat än vad som överenskommits vid bokningstillfället (oftast fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad du uppgav vid bokningstillfället .
Andra personer kan nekas tillträde.

Du måste städa ordentligt innan avresa! Missar du detta så utför vi städningen på din bekostnad med en initial avgift på 1 500 kr. Städrutiner finns i varje lägenhet. Kök